• Ζηνὸς ἔοι τί κεν ἄλλο παρὰ σπονδῇσιν ἀείδειν

   


  λώϊον ἢ θεὸν αὐτόν, ἀεὶ μέγαν, αἰὲν ἄνακτα,

   


  Πηλαγόνων ἐλατῆρα, δικασπόλον Οὐρανίδῃσι;

   

  πῶς καί νιν, Δικταῖον ἀείσομεν ἠὲ Λυκαῖον;


  ἐν δοιῇ μάλα θυμός, ἐπεὶ γένος ἀμφήριστ
  ον.

   

   

  Ζεῦ, σὲ μὲν Ἰδαίοισιν ἐν οὔρεσί φασι γενέσθαι,


  Ζεῦ, σὲ δ᾽ ἐν Ἀρκαδίῃ· πότεροι, πάτερ, ἐψεύσαντο;

   


  Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται· καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο


  Κρῆτες ἐτεκτήναντο· σὺ δ᾽ οὐ θάνες, ἐσσὶ γὰρ αἰεί.

  Qui d'autre que Zeus vaudrait-il mieux chanter pendant les libations,

   

  Ce dieu toujours grand, toujours royal,

   

  Celui qui a chassé les Géants, le juge des Ouranides?

   

  Sous quelle forme le chanterons-nous, celle du Dicté ou celle du Lycée?

   

  Mon coeur est entièrement dans le doute,puisque sa naissance est incertaine. 

   

  Zeus, certains disent que tu es né sur les Monts de l'Ida, 

   

  Zeus, d'autres en Arcadie: lequel des deux, Père, a menti?

   

  Les Crétois mentent toujours: en effet, ces Crétois t'ont bâti une tombe , ô tout puissant. 

   Mais, toi, tu n'es pas mort, tu es pour toujours parmi nous.

  ἐν δέ σε Παρρασίῃ Ῥείη τέκεν, ἧχι μάλιστα

   

   

  ἔσκεν ὄρος θάμνοισι περισκεπές· ἔνθεν ὁ χῶρος

   

    ἱερός, οὐδέ τί μιν κεχρημένον Εἰλειθυίης

   ἑρπετὸν οὐδὲ γυνὴ ἐπιμίσγεται, ἀλλά ἑ Ῥείης

   

   ὠγύγιον καλέουσι λεχώϊον Ἀπιδανῆες.

   

    

  ἔνθα σ᾽ ἐπεὶ μήτηρ μεγάλων ἀπεθήκατο κόλπων,

   

   

  αὐτίκα δίζητο ῥόον ὕδατος, ᾧ κε τόκοιο

   

   λύματα χυτλώσαιτο, τεὸν δ᾽ ἐνὶ χρῶτα λοέσσαι

   

  C'est assurément en Parrhasie que Rhéa t'enfanta, à l'endroit où 

   

  la montagne était davantage entourée de buissons: à partir de là, l'endroit est 

   

  sacré et nul être, ni animal, ni femme demandant l'aide d'Eileithyia ne vient, mais

   

  les Apidanéens nomment (cet endroit) antique (lieu) de l'accouchement de Rhéa.

   

   A cet endroit, lorsque ta mère t'a fait sortir de ses vastes entrailles,

   

  tout de suite elle chercha le courant d'une eau avec laquelle elle pourrait purifier 

   

  les souillures de l'enfantement et pour laver là ton corps.

  Λάδων ἀλλ᾽ οὔπω μέγας ἔρρεεν οὐδ᾽ Ἐρύμανθος,


  λευκότατος ποταμῶν, ἔτι δ᾽ ἄβροχος ἦεν ἅπασα


  Ἀρκαδίη· μέλλεν δὲ μάλ᾽ εὔυδρος καλέεσθαι

   

  αὖτις· ἐπεὶ τημόσδε, Ῥέη ὅτ᾽ ἐλύσατο μίτρην,


  ἦ πολλὰς ἐφύπερθε σαρωνίδας ὑγρὸς Ἰάων


  ἤειρεν, πολλὰς δὲ Μέλας ὤκχησεν ἁμάξας,


  πολλὰ δὲ Καρίωνος ἄνω διεροῦ περ ἐόντος


  ἰλυοὺς ἐβάλοντο κινώπετα, νίσσετο δ᾽ ἀνήρ

   

   πεζὸς ὑπὲρ Κρᾶθίν τε πολύστιόν τε Μετώπην


  διψαλέος· τὸ δὲ πολλὸν ὕδωρ ὑπὸ ποσσὶν ἔκειτο.

  Mais le profond Ladon ne coulait pas encore, ni l'Erymanthe,

   

  le plus limpide des fleuves, et toute l'Arcadie était encore privée d'eau:

   

  elle devait, pourtant, être nommée bien pourvue en eau à l'avenir. Et,

   

  jusqu'au moment où Rhéa détacha sa ceinture,

   

  l'humide Iaôn faisait grandir de nombreux vieux chênes caverneux, 

   

  le Mélas, lui, portait de nombreux chariots et, au-dessus du liquide Cariôn

   

  bien que charriant des alluvions, se jetaient des reptiles. Un homme, pouvait se promener  

   

  à pieds sur le Crathis et rester sans boire sur la Métope pleine de cailloux:

   

  la grande quantité d'eau se trouvait sous ses pieds.

  καί ῥ᾽ ὑπ᾽ ἀμηχανίης σχομένη φάτο πότνια Ῥείη·

  «Γαῖα φίλη, τέκε καὶ σύ· τεαὶ δ᾽ ὠδῖνες ἐλαφραί.»

  εἶπε καὶ ἀντανύσασα θεὴ μέγαν ὑψόθι πῆχυν

  πλῆξεν ὄρος σκήπτρῳ· τὸ δέ οἱ δίχα πουλὺ διέστη,

  ἐκ δ᾽ ἔχεεν μέγα χεῦμα·

  Alors, la puissante Rhéa, qui se trouvait dans l'embarras, dit:

  "Chère Gaia, enfante toi aussi: les douleurs de l'enfantement te sont légères."

  La déesse dit cela et, ayant déployé vers le haut (ayant levé) son immense bras,

  elle frappa la montagne de son sceptre: par cela, elle sépara celle-ci largement en deux

  et un large flot s'écoula.

   

  ἐκ δ᾽ ἔχεεν μέγα χεῦμα· τόθι χρόα φαιδρύνασα,


  ὦνα, τεὸν σπείρωσε, Νέδῃ δέ σε δῶκε κομίζειν


  κευθμὸν ἔσω Κρηταῖον, ἵνα κρύφα παιδεύοιο,


  35 πρεσβυτάτῃ Νυμφέων, αἵ μιν τότε μαιώσαντο,


  πρωτίστη γενεὴ μετά γε Στύγα τε Φιλύρην τε.


  οὐδ᾽ ἁλίην ἀπέτεισε θεὴ χάριν, ἀλλὰ τὸ χεῦμα


  κεῖνο Νέδην ὀνόμηνε· τὸ μέν ποθι πολὺ κατ᾽ αὐτό


  Καυκώνων πτολίεθρον, ὃ Λέπρειον πεφάτισται,


  40 συμφέρεται Νηρῆι, παλαιότατον δέ μιν ὕδωρ


  υἱωνοὶ πίνουσι Λυκαονίης ἄρκτοιο.

  un grand flot s'écoula: là, ayant lavé ta peau 

   ô souverain, elle t'enveloppa de langes et te donna à Néda pour qu'elle t'emporte

  à l'intérieur d'une montagne crétoise, afin que tu y sois élevé de manière cachée,

  par la plus vénérable des nymphes, parmi celles qui l'accouchèrent alors,

  celle née la première à la suite de Styx et de Phylira.

  La déesse ne négligea aucune vaine marque de considération, mais ce flot

  elle le nomma de nom de Néda: celui-ci, très pourvu, quelque part près de 

  la ville des Kaukônes, qui est appelée Lépréion, 

  est uni à Nérée, et c'est cette eau très ancienne

  que les petits-fils de l'ourse, fille de Lycaon, boivent.

  Pendant qu'elle quittait Thènes, la nymphe t'ayant porté vers Cnossos,

  Zeus notre père - Thènes était proche de Cnossos- 

  cette fois-là, ton nombril, ô divin, s'en alla :

  depuis ce moment, par la suite,  les Kydoniens appellent cet endroit plaine du nombril.

   


  votre commentaire
 • Ζηνὸς ἔοι τί κεν ἄλλο παρὰ σπονδῇσιν ἀείδειν

   


  λώϊον ἢ θεὸν αὐτόν, ἀεὶ μέγαν, αἰὲν ἄνακτα,

   


  Πηλαγόνων ἐλατῆρα, δικασπόλον Οὐρανίδῃσι;

   

  πῶς καί νιν, Δικταῖον ἀείσομεν ἠὲ Λυκαῖον;

   


  ἐν δοιῇ μάλα θυμός, ἐπεὶ γένος ἀμφήριστον.

     

  Ζεῦ, σὲ μὲν Ἰδαίοισιν ἐν οὔρεσί φασι γενέσθαι,

   

  Ζεῦ, σὲ δ᾽ ἐν Ἀρκαδίῃ· πότεροι, πάτερ, ἐψεύσαντο;


  Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται· καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο

   


  Κρῆτες ἐτεκτήναντο· σὺ δ᾽ οὐ θάνες, ἐσσὶ γὰρ αἰεί.

  Qui d'autre que Zeus pourrions-nous chanter pendant les libations,

   

  Qui soit meilleur que le dieu lui-même, à jamais grand, à jamais roi,

   

  Des Fils-de-Glaise le chasseur, le juge des Ouranides !

   

  Comment, pourtant, le chanterons-nous - Dictien ou Lycien ?

   

  Dans le doute, vraiment, est mon cœur, puisque sa naissance est incertaine !

   

  Zeus, sur les monts de l'Ida, d'une part, on dit que tu es né,

   

  Zeus, ainsi qu'en Arcadie : qui sont ceux, père, qui mentent ?

   

   Les Crétois, toujours menteurs ! De fait, c'est une tombe, ô roi, que pour toi

   

  Les Crétois ont bâtie ! Mais tu ne mourras pas, car tu existes à jamais.

  ἐν δέ σε Παρρασίῃ Ῥείη τέκεν, ἧχι μάλιστα

   

   ἔσκεν ὄρος θάμνοισι περισκεπές· ἔνθεν ὁ χῶρος

   

   ἱερός, οὐδέ τί μιν κεχρημένον Εἰλειθυίης

   

   ἑρπετὸν οὐδὲ γυνὴ ἐπιμίσγεται, ἀλλά ἑ Ῥείης

   

   ὠγύγιον καλέουσι λεχώϊον Ἀπιδανῆες.

   

    ἔνθα σ᾽ ἐπεὶ μήτηρ μεγάλων ἀπεθήκατο κόλπων,

   

   αὐτίκα δίζητο ῥόον ὕδατος, ᾧ κε τόκοιο

   

   λύματα χυτλώσαιτο, τεὸν δ᾽ ἐνὶ χρῶτα λοέσσαι

   

  C'est en Parrhasie* que Rhéia t'enfanta, en l'endroit où

   

   La montagne est la plus enfouie sous les buissons. Là, c'est le lieu 

  Sacré où, ayant noué des relations avec Eilèluthè**,

   

  Ni animal ni femme ne vient, mais où de Rheia est

   

   La vénérable couche, comme l'appellent les Apidanéens***.

   

  C'est là que, lorsqu'elle t'eut mis hors de ses grands flancs,

     

  Ta mère aussitôt chercha un cours d'eau où purifier

   

   Les souillures de l'enfantement et où laver ton corps.

   

  Λάδων ἀλλ᾽ οὔπω μέγας ἔρρεεν οὐδ᾽ Ἐρύμανθος,


  λευκότατος ποταμῶν, ἔτι δ᾽ ἄβροχος ἦεν ἅπασα


  Ἀρκαδίη· μέλλεν δὲ μάλ᾽ εὔυδρος καλέεσθαι

   


  αὖτις· ἐπεὶ τημόσδε, Ῥέη ὅτ᾽ ἐλύσατο μίτρην,


  ἦ πολλὰς ἐφύπερθε σαρωνίδας ὑγρὸς Ἰάων


  ἤειρεν, πολλὰς δὲ Μέλας ὤκχησεν ἁμάξας,


  πολλὰ δὲ Καρίωνος ἄνω διεροῦ περ ἐόντος


  ἰλυοὺς ἐβάλοντο κινώπετα, νίσσετο δ᾽ ἀνήρ

   

   

  πεζὸς ὑπὲρ Κρᾶθίν τε πολύστιόν τε Μετώπην


  διψαλέος· τὸ δὲ πολλὸν ὕδωρ ὑπὸ ποσσὶν ἔκε
  ιτο.

  Mais le Ladon, le grand Ladon, n'y coulait pas encore, ni l'Erymanthe,

   

  Le plus limpide des fleuves, et elle était encore toute entière dénuée d'eau,

   

  L'Arcadie. Pourtant, « à la très belle eau » allait-elle être appelée

   

  Un jour. Jadis, précisément, lorsque Rhéa dénoua sa ceinture,

   

  De nombreux chênes, au-dessus de l'humide Iâon,

   

   S'élevaient, tandis que le Mélas portait de nombreux chars,

   

  Et que nombreux, au-dessus du Kariôn humide,

   

  Etaient les animaux qui avaient installé leurs tanières ; l'homme traversait

   

  A pied le Crathin et la pierreuse Métôpè,

   

  Assoiffé ; et l'étendue d'eau, c'est en dessous de ses pieds qu'elle se trouvait.

   

  καί ῥ᾽ ὑπ᾽ ἀμηχανίης σχομένη φάτο πότνια Ῥείη·

   

  «Γαῖα φίλη, τέκε καὶ σύ· τεαὶ δ᾽ ὠδῖνες ἐλαφραί.»

   

  εἶπε καὶ ἀντανύσασα θεὴ μέγαν ὑψόθι πῆχυν

   

  πλῆξεν ὄρος σκήπτρῳ· τὸ δέ οἱ δίχα πουλὺ διέστη,

   

   

   

  Et là, comme elle se trouvait sans ressources, elle dit, la vénérable Rhéa :

   

  "Terre, ma chère, enfante, toi aussi, car ces douleurs te sont légères."

   

  Ayant parlé, la déesse déploya, long, son bras vers le haut,

   

  Et elle frappa la montagne d'un bâton ; celle-ci en deux largement se sépara,

   

   

   

  ἐκ δ᾽ ἔχεεν μέγα χεῦμα· τόθι χρόα φαιδρύνασα,

  ὦνα, τεὸν σπείρωσε, Νέδῃ δέ σε δῶκε κομίζειν

  κευθμὸν ἔσω Κρηταῖον, ἵνα κρύφα παιδεύοιο,

  35 πρεσβυτάτῃ Νυμφέων, αἵ μιν τότε μαιώσαντο,

  πρωτίστη γενεὴ μετά γε Στύγα τε Φιλύρην τε.

  οὐδ᾽ ἁλίην ἀπέτεισε θεὴ χάριν, ἀλλὰ τὸ χεῦμα

  κεῖνο Νέδην ὀνόμηνε· τὸ μέν ποθι πολὺ κατ᾽ αὐτό

  Καυκώνων πτολίεθρον, ὃ Λέπρειον πεφάτισται,

  40 συμφέρεται Νηρῆι, παλαιότατον δέ μιν ὕδωρ

  υἱωνοὶ πίνουσι Λυκαονίης ἄρκτοιο.

  εὖτε Θενὰς ἀπέλειπεν ἐπὶ Κνωσοῖο φέρουσα,

  Ζεῦ πάτερ, ἡ Νύμφη σε —Θεναὶ δ᾽ ἔσαν ἐγγύθι Κνωσοῦ—

  τουτάκι τοι πέσε, δαῖμον, ἄπ᾽ ὀμφαλός· ἔνθεν ἐκεῖνο

  45 Ὀμφάλιον μετέπειτα πέδον καλέουσι Κύδωνες.

   

   

   

  Et il en coula un grand cours d'eau. Là, elle rendit ta peau brillante, 

  Ô roi, puis elle t'emmaillota, et à Néda elle te donna pour que celle-ci t'emporte,

  En un lieu caché de Crète, où secrètement tu fus élevé

  Par la plus ancienne des Nymphes qui l'accouchèrent alors,

  Par la première en naissance après le Styx et Philyra.

  Et elle ne la paya pas en retour d'une piètre reconnaissance, la déesse, car à ce cours d'eau,

  Elle donna le nom de Neda. Celui-ci est abondant, et quelque part près

  De la ville des Caucônes - où on l'appelle Lepreion-

  Il se mélange au Nérée, et cette eau, très ancienne,

  Est bue par les petits-fils de l'Ourse, fille de Lycaon.

  Lors elle quitta Thènes, et alors que vers Knossos elle te portait,

  La Nymphe, Zeus père -car Thènes est près de Knossos-

  Alors tomba, ô daimon, ton nombril ; et c'est de là que ce nom de

  "Plaine du Nombril" a été donné ensuite par les Kydoniens.


  12 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique